FOUNDER VÕ XUÂN VINH

Với nhiều năm làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực Digital Marketing tôi đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu để phát triển bản thân cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh. Giúp cho các doanh nghiệp nhận thấy được sứ mệnh và tầm quan trong của Marketing trong chuyển đối số. Và đặc biệt là ứng dụng Marketing để phát triển doanh thu.

Từ 2015 đến 2017

CV Kinh doanh – Công ty TNHH Onelink Việt Nam

Tìm kiếm và tư vấn giải pháp marketing cho doanh nghiệp. Lên kế hoạch online marketing tổng thể và đề ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu.

Từ 2017 đến 2020

Founder – Công ty TNHH Anna Digital

Thành lập doanh nghiệp và xây dựng Anna Digital với sứ mệnh trở thành doanh nghiệp tiên phong trong hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Từ 2019 đến 2022

CMO – Công ty cổ phần BIC group/News Media

Đảm nhận các chức vụ quan trọng tại BICGROUP, Phát triển NEWS MEDIA, Trang tin tức điện tử tổng hợp Thương Hiệu Xây Dựng, Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing tổng thể cho tập đoàn 

Từ 2022 

Giảng viên Digital Marketing – FPT Polytechnic

Trở thành người hướng dẫn và định hướng cho Sinh viên phát triển trong lĩnh vực Marketing Online. Đồng thời phát triển công ty TNHH Anna Digital theo đường lối mới, định hướng mới và một sứ mệnh mới.